Hvidvask

Jeg tilbyder hjælp til at udarbejde de dokumenter til forebyggelse af hvidvask, som en virksomhed skal have for at overholde lovgivningen.

For nystartede virksomheder udarbejdes alle nødvendige dokumenter, herunder risikovurderingen og forretningsgange, som er operative, og som inkluderer obligatoriske afsnit om kontrol, rapportering, udpegning af hvidvaskansvarlig, behandling af PEPs, sanktionsscreening, o.s.v.

Jeg tager udgangspunkt i den konkrete virksomheds forretningsmodel, og skriver dokumenterne ud fra virksomhedens aktuelle behov.

Jeg har flere års praktisk erfaring med compliance og håndtering af hvidvaskrisici fra den finansielle verden og tager derfor højde for mange situationer og udfordringer fra den virkelige verden.

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10 for at høre nærmere inden for hjælp til håndtering af hvidvaskreglerne.