Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Jeg tilbyder hjælp til at udarbejde:

  • Risikovurdering for hvidvask/finansiering af terrorisme

  • Hvidvaskpolitik

  • Forretningsgange, som er operative, og som inkluderer obligatoriske afsnit om kontrol, rapportering, udpegning af hvidvaskansvarlig, behandling af PEPs, sanktionsscreening, o.s.v.

Jeg har flere års praktisk erfaring med compliance og håndtering af hvidvaskrisici fra den finansielle verden og tager derfor højde for udfordringer fra den virkelige verden.

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10 for at høre nærmere inden for hjælp til håndtering af hvidvaskreglerne.