Hvidvask

Vi tilbyder hjælp til at udarbejde de dokumenter til forebyggelse af hvidvask, som en virksomhed skal have for at overholde lovgivningen.

For nystartede virksomheder kan vi udarbejde alle nødvendige dokumenter, herunder risikovurderingen og forretningsgange, som er operative og inkluderer obligatoriske afsnit om kontrol, rapportering, udpegning af hvidvaskansvarlig, behandling af PEPs, sanktionsscreening, o.s.v.

Vi tager udgangspunkt i den konkrete virksomheds forretningsmodel, og skriver dokumenterne ud fra virksomhedens aktuelle behov.

Vores koncept bygger på flere års praktisk erfaring med compliance og håndtering af hvidvaskrisici fra den finansielle verden. Vi tager derfor højde for mange situationer og udfordringer fra den virkelige verden.

Vi kan også hjælpe din virksomhed med at tilpasse de eksisterende dokumenter, så du er sikker på, at I lever op til alle kravene, som følger af hvidvaskloven og 4. hvidvaskdirektiv.

Vi tilbyder også undervisning i reglerne om forebyggelse af hvidvask og anti-terror til medarbejdere i virksomheder, som er omfattet af loven.

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10 for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde inden for hjælp til håndtering af hvidvaskreglerne.