FAIF/AIFM

Jeg hjælper med ansøgningen om FAIF-tilladelsen/registreringen fra Finanstilsynet og med at få selskabet stiftet og registreret i Erhvervsstyrelsen. 

 

Herudover hjælper jeg både små og store FAIF med:

 

  • Udførelse af praktiske complianceopgaver,
  • Etablering af obligatoriske interne kontroller
  • Organinsering af risikostyrings- og compliancefunktionen,
  • Etablering af hvidvask-procedurer,
  • Persondata,
  • Udarbejdelse af de obligatoriske forretningsgange og politikker, herunder væsentlig inverstorinformation
  • Udarbejdelse af ansøgning om markedsføring til detailinvestorer. 

 

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10, hvis du vil høre nærmere.