Finansiel regulering - Finanstilsynet

Jeg kan hjælpe med at udarbejde ansøgningspakker til Finanstilsynet for følgende typer af virksomheder:

  • Forvalter med tilladelse (FAIF)
  • Registreret forvalter (FAIF)
  • Investeringsforvaltningsselskab (IFS)
  • Investeringsforening (UCITS)
  • Fondsmægler
  • Investeringsrådgiver
  • Finansiel rådgiver
  • Boligkreditformidler
  • Valutavekslingsvirksomhed


Jeg udarbejder de nødvendige politikker, forretningsgange, ansøgningsskemaer, står for korrespondancen med Finanstilsynet og deltager i de forberedende møder med tilsynet.

Hvis du ønsker at styre ansøgningsprocessen selv men samtidig ønsker hjælp, kan du også vælge at uddelegere dele af dokumentpakken til mig.