Finansiel regulering - Finanstilsynet

Jeg hjælper med at udarbejde ansøgninger til Finanstilsynet, f.eks:

  • Forbrugslånsvirksomhed - herunder forretningsgange for kreditværdighedsvurdering og identifikation af målgrupper.
  • Investeringsrådgiver
  • Finansiel rådgiver
  • Fondsmæglervirksomhed
  • Tilknyttede agenter
  • Ejendomskreditgiver
  • Boligkreditformidler
  • Udbud af valutaveksling
  • FAIF - registreret og med tilladelse


Jeg udarbejder de nødvendige politikker, forretningsgange, ansøgningsskemaer, står for korrespondancen med Finanstilsynet og deltager i de forberedende møder med tilsynet.

Jeg hjælper også virksomheder, som skal have inspektion af Finanstilsynet eller har haft inspektion og i den forbindelse har behov for at få gennemgået forretningsgange og politikker.