Testamenter

Advokat Charlotte Møller udarbejder testamenter for en fast pris på kr. 3.250 inkl. moms. Hertil kommer udgifter til notaren på kr. 300.

Testamentet kan udarbejdes ved at vi taler sammen i telefonen, og I fortæller mig, om jeres familiesituation og de ønsker, som I har.

Hvis I bor på Fyn eller i Københavnsområdet, kan vi mødes hjemme hos jer på et hvilket som helst tidspunkt, når det passer ind i jeres planer. På mødet taler vi om testamentet, hvorefter jeg færdiggør det på kontoret, og sender det til jer.


Tvangsfjernelser

Advokat Charlotte Møller repræsenterer både forældre og børn i sager om tvangsfjernelser. Vi dækker hele landet og kan behandle din sag uanset i hvilken kommune, du bor.

Tvangsfjernelse af et barn er et alvorligt indgreb i en familie. Omstændighederne og det juridiske grundlag skal derfor undersøges grundigt, da det kan påvirke sagen og dens udfald.

Jeg repræsenterer dig i sagen med kommunen, når du er indkaldt til et møde i Børn- og Ungeudvalget. Vi afholder et møde inden da, hvor du får et overblik over dine rettigheder, og hvad der vil ske på mødet og i den videre proces.

Hvis din sag ankes til Ankestyrelsen, kan vi også hjælpe dig i denne sag.


Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10 hvis du ønsker at høre mere om testamenter eller hjælp i tvangsfjernelsessager.