Sager om tvangsfjernelser

Advokat Charlotte Møller repræsenterer både forældre og børn i sager om tvangsfjernelser. Vi dækker hele landet og kan behandle din sag uanset i hvilken kommune, du bor.

Tvangsfjernelse af et barn er et alvorligt indgreb i en familie. Omstændighederne og det juridiske grundlag skal derfor undersøges grundigt, da det kan påvirke sagen og dens udfald.

Jeg repræsenterer dig i sagen med kommunen, når du er indkaldt til et møde i Børn- og Ungeudvalget. Vi afholder et møde inden da, hvor du får et overblik over dine rettigheder, og hvad der vil ske på mødet og i den videre proces.

Du fortæller, hvad dit ønske til sagens udfald er. Jeg fremfører dine synspunkter i sagen, hvis du ikke selv ønsker at tale - eller hvis du ønsker det, fremlægger vi dine synspunkter sammen.

Hvis din sag ankes til Ankestyrelsen, kan vi også hjælpe dig i denne sag.

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10 hvis du ønsker at høre mere om hjælp i tvangsfjernelsessager.