Compliance

Jeg rådgiver om opbygning af en fornuftig compliancefunktion, så den varetages efter alle lovgivningens krav, uden samtidigt at overtage forretningens eget ansvar for at overholde reglerne.

Jeg har erfaring fra tidligere ansættelse i Finanstilsynet og fra compliance-afdelingen i en større dansk bank. Jeg trækker derfor på praktisk erfaring, når compliancefunktionen skal etableres eller justeres.

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10 for at høre nærmere om compliance-ydelser.