Compliance

Vi tilbyder ydelser inden for compliance til virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal have en compliance-funktion, men ikke har brug for en fuldtidsmedarbejder til at løse denne opgave.

Vi har klienter, som har delegeret compliance-funktionen til os, og vi udarbejder hvert år en compliance-risikovurdering og et årshjul for compliance og planlægger arbejdet efter dette. Vi rapporterer direkte til bestyrelsen på hvert møde eller årligt efter virksomhedens ønske.

Som led i vores vores compliance-aftaler med klienter sidder vi gerne i kortere eller længere perioder ude hos virksomheden for at udarbejde de nødvendige compliance-rapporter, eller vi kan udarbejde dem hjemmefra alt efter virksomhedens ønske.

Advokat Charlotte Møller har erfaring fra tidligere ansættelse i Finanstilsynet og fra compliance-afdelingen i en større dansk bank. Vi har derfor praktisk erfaring at trække på, når compliancefunktionen skal etableres eller justeres.

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10 for at høre nærmere om vores compliance-ydelser.