Investeringsforvaltningsselskab IFS

Vi hjælper med at få ansøgningen som investeringsforvaltningsselskab (IFS) til Finanstilsynet på plads og med at få selskabet stiftet og registreret i Erhvervsstyrelsen.

Herudover hjælper vi etablerede investeringsforvaltningsselskaber med blandt andet:

  • Praktiske compliance-opgaver,
  • Hjælp til fortolkning og overholdelse af ledelsesbekendtgørelsen,
  • Etablering af obligatoriske interne kontroller
  • Organisering af risikostyrings- og compliance-funktionen,
  • Etablering af hvidvask-procedurer,
  • Udarbejdelse af de obligatoriske forretningsgange og politikker,
  • Persondata og
  • Udarbejdelse af IMA og rådgivningsaftaler med eksterne porteføljeforvaltere.

Herudover kan vi også hjælpe med de løbende juridiske opgaver relateret til driften af investeringsforeninger eller andre UCITS. Vi kan træde til efter behov som en ekstra juridisk ressource i forbindelse med fusion, sammenlægning eller likvidation af afdelinger eller andre projekter i den løbende drift.


Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10, hvis du vil høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.