Investeringsrådgivere

Vi hjælper med at få ansøgningen som investeringsrådgiver til Finanstilsynet på plads og med at få selskabet stiftet og registreret i Erhvervsstyrelsen.

Herudover hjælper vi etablerede investeringsrådgivere med at udarbejde lønpolitikken og alle de obligatoriske forretningsgange, og vi rådgiver om fortolkningsspørgsmål til MiFID 2, god skik og interessekonflikter.

Ring til Charlotte på tlf. +45 81 90 30 10, hvis du vil høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.