Fondsmæglere / værdipapirhandlere

Vi hjælper med at få ansøgningen som fondsmæglerselskab til Finanstilsynet på plads og med at få selskabet stiftet og registreret i Erhvervsstyrelsen.

Herudover hjælper vi både små og store etablerede fondsmæglere med blandt andet:

  • Praktiske compliance-opgaver,
  • Hjælp til fortolkning og overholdelse af ledelsesbekendtgørelsen,
  • Etablering af obligatoriske interne kontroller,
  • Organisering af risikostyrings- og compliance-funktionen,
  • Etablering af hvidvask-procedurer,
  • Udarbejdelse af de obligatoriske forretningsgange og politikker,
  • Persondata og
  • MiFID.

Ring til Charlotte på tlf. 81 90 30 10, hvis du vil høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.